Remuneratiebeleid en inducements van het kantoor

V22a dd 15/4/2022

Ons kantoor zet zich in om op een loyale, billijke en professionele manier te handelen in het belang van haar klanten.

Het remuneratiebeleid van ons kantoor of een andere persoon die ermee verbonden is (bv. een subagent) respecteert deze verbintenis.

Geen enkele bepaling die ertoe zou kunnen leiden dat een cliënt een bepaald verzekeringsproduct wordt aanbevolen wanneer een ander verzekeringsproduct beter aan de behoeften van de cliënt zou voldoen, is opgenomen in de vorm van vergoedingen, verkoopdoelstellingen of ander geldelijk of niet-geldelijk voordeel.

In dit kader heeft ons kantoor het volgende remuneratie- en voordelenbeleid geïmplementeerd:

Vergoedingsmethoden voor onze diensten

Voor de dienstverlening als assurantiebemiddelaar ontvangen wij in principe vergoedingen van de verzekeringsmaatschappij, die onderdeel uitmaken van het bedrag/premie dat u als klant betaalt. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de portefeuille van onze onderneming bij de betreffende verzekeringsmaatschappij of voor bijkomende taken die door ons worden ingevuld. Ons kantoor kan tevens andere vergoedingen ontvangen, zoals beheercommissies, volumecommissies   en andere soorten vergoedingen en niet-monetaire voordelen (bijvoorbeeld: retrocessies, opleidingsseminaries, enz).

Bovengenoemde voordelen kunnen worden gecombineerd.

Deze voordelen zijn niet rechtstreeks afhankelijk van of gekoppeld aan de verzekeringsbemiddelingsdiensten die ons kantoor aan zijn klanten verleent.

Er kan een beroep worden gedaan op ons kantoor om klantaanbrengers te vergoeden.

We streven ernaar om loyaal, billijk en professioneel te handelen in het belang van onze klanten en zorgen er altijd voor dat het verkrijgen van vergoedingen of voordelen een algemene verbetering van de kwaliteit van de betrokken dienst of activiteit voor de klant inhoudt.

Een overzicht van toegepaste vergoedingen per categorie

Vergoedingen kunnen per product verschillen en worden berekend over het geïnvesteerd bedrag of de premie.

Type productAanbrengvergoedingJaarlijkse beheersvergoedingSurcommissieRisicopremie
3e en 4e pijler fiscaal0%-6%
tak 21-sparen/pensioenspaarproducten of langetermijnsparen0%-6%0,2%-0,4%
tak 23-sparen/pensioenspaarproducten of langetermijnsparen0%-6%0,03%-1,25%
Tak 260%-6%0,2%-0,4%
Levensverzekering anders dan sparen/beleggen
Overlijdensdekkingen0%-6%
Arbeidsongeschiktheids-/invaliditeitsverzekering0%-15%
Verzekeringen niet-leven0%-30%

Remuneratiebeleid

☒ Ons kantoor vergoedt enkel op basis van een vaste verloning die niet gekoppeld is aan het behalen van bedrijfsdoelstellingen.

☐ Ons kantoor werkt met vaste en variabele verloning. Wanneer ons kantoor variabele verloning toekent, zorgt het ervoor dat:

 • variabele verloning de belangen van de opdrachtgevers niet schaadt;
 • variabele verloning een beperkt deel van de totale verloning omvat;
 • variabele verloning wordt niet berekend op basis van het behalen van doelstellingen in het kader van de productie-/ verkoop van bepaalde producten, maar op basis van alle bemiddelingsactiviteiten;
 • kwalitatieve criteria zoals naleving van gedragsregels, kwaliteit van dienstverlening aan klanten en/of klanttevredenheid worden gerespecteerd.

Indien blijkt dat de belangen van de cliënt niet zijn gerespecteerd, wordt de variabele verloning teruggevorderd en worden de nodige maatregelen genomen ten aanzien van de betrokkene.

Beleid met betrekking tot niet-geldelijke voordelen:

☐ Ons kantoor int of kent geen niet-geldelijke voordelen toe.

☒ Ons kantoor kan niet-monetaire voordelen verkrijgen en/of toekennen met inachtneming van het strikte volgende beleid:

 • het voordeel schaadt de belangen van cliënten niet;
 • het voordeel heeft geen betrekking op een product of op een beperkt aantal producten (bv. het product van de maand of andere commerciële doelstellingen zijn verboden);
 • de waarde van het voordeel is beperkt en redelijk;
 • de periode die in aanmerking wordt genomen voor de toekenning van de incentive is voldoende lang. Indien blijkt dat de belangen van de opdrachtgever niet zijn gerespecteerd, wordt het voordeel of, indien van toepassing, de waarde daarvan per direct terug gevorderd en worden de nodige maatregelen getroffen ten aanzien van de betrokkene.

Beleid met betrekking tot commerciële objectieven:

☐ Ons kantoor is niet onderworpen aan en stelt ook geen commerciële objectieven.

☒ Ons kantoor kan deelnemen aan acties of commerciële doelstellingen stellen. In dit geval zijn ze strikt onderworpen aan het volgende beleid:

 • het objectief schaadt de belangen van opdrachtgevers niet;
 • het commerciële doel heeft geen betrekking op een product of op een beperkt aantal producten (bv. het product van de maand is verboden);
 • het bedrag dat verband houdt met het behalen van de incentive is beperkt en redelijk;
 • de termijn die in aanmerking wordt genomen voor de toekenning van de commerciële doelstellingen is voldoende lang;

Indien blijkt dat de belangen van de opdrachtgever niet zijn gerespecteerd, zullen de doelstellingen per direct als “niet behaald” worden beschouwd of, indien van toepassing, de waarde ervan onmiddellijk worden terug gevorderd en zullen de nodige maatregelen worden genomen ten aanzien van de betrokkene.