Uw toekomst beschermen is onze bekommernis

Ons team

Pieter-Jan

Pieter-Jan

Bestuurder

Kim

Kim

Bestuurder

Reviews

Wat ze over ons zeggen

Ontdek wat klanten over ons zeggen.

Het register van de verzekeringstussenpersonen wordt bijgehouden door  de FSMA, te 1000 Brussel, Congresstraat 12-14 en is terug te vinden op www.fsma.be. Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst Verzekeringen te 1000 Brussel, de Meeûssquare 35, tel. 02/547.58.71 – fax. 02/547.59.75 – info@ombudsman.as www.ombudsman.as

Assurmifid